News Article

Officer Update

Activities VP, Kenzy, has made the decision to step down from his role.

englishfeaturedslider
No ratings yet. Log in to rate.

Activities VP, Kenzy, has made the decision to step down from his role to focus on his studies. Kenzy has been an invaluable member of our team, and we wish him luck for the future! 

 

Mae’r IL Gweithgareddau, Kenzy, wedi gwneud y penderfyniad i sefyll lawr o’i rôl i ffocysu ar ei astudiaethau. Mae Kenzy wedi bod yn aelod amhrisiadwy o ein tîm, ac rydym yn dymuno pob lwc iddo am y dyfodol!  

Comments