News Article

Microdonau wedi’u Gosod ar Gampws

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn fodlon i gyhoeddi lansiad o orsafoedd microdonnau ar gampws! Yn dilyn ymateb cryf I Wythnos newid yr UM ar y pwnc yma ym mis Chwefror, mae Swyddogion llawn amser yr Undeb Myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n agos gydag adran Stadau'r Brifysgol i sicrhau gorsafoedd microdonnau ar gampws.

change weekcymraegfeaturedmicrowaveswelsh

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn fodlon i gyhoeddi lansiad o orsafoedd microdonnau ar gampws!

 

Yn dilyn ymateb cryf I Wythnos newid yr UM ar y pwnc yma ym mis Chwefror, mae Swyddogion llawn amser yr Undeb Myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n agos gydag adran Stadau'r Brifysgol i sicrhau gorsafoedd microdonnau ar gampws.

 

Roedd diffyg opsiynau hunanarlwyo yn un o’r pedwar prif thema yn ystod Wythnos Newid blwyddyn yma, gyda thîm o fyfyrwyr gwirfoddol yn cael eu neilltuo i’r pwnc. Cafodd y tîm 12 awr i ddatrys problemau a llunio cynllun i gyflwyno gerbron banel o wigiau mawr y brifysgol. Roedd yr ymateb gan y panel yn llethol o bositif a dechreuodd waith o ddifrif i weithredu'r syniadau a gyflwynir.

 

Dwedodd Shannon Lee, Is Lywydd Lles:

 “Gwnes i gymryd rhan yn Wythnos Newid pan oeddwn i yn fy mlwyddyn olaf. Roedd hi’n wych weld syniadau myfyrwyr yn cael ei rhoi ar flaen cynllunio Prifysgol ac i weld y syniadau yna yn cael ei weithredu yn wych.”

Dwedodd Mish Wick, Llywydd yr UM:

 “Fel graddedigion, rydym wedi gweld a phrofi yn uniongyrchol y brwydrau mae myfyrwyr yn wynebu wrth fwyta ar gampws. Ni eillir pob myfyriwr fforddio bwyta ar gampws, nid oes gan rhai'r amser i aros, felly roeddwn yn deal fod microdonnau yn help anferth wrth geisio gwella eich profiad myfyrwyr ac i arbed chi ceiniogau”

 

Hyd yn hyn, mae microdonnau wedi cael gosod ar Gampws Casnewydd (Llys Bwyd, Llawr B), a Trefforest (J block) a fydd yn weithredol erbyn 11eg o Dachwedd,]. Mae’r Undeb Myfyrwyr hefyd wedi sicrhau mynediad i ficrodonnau sydd eisoes yn eu lle yng ngheginau staff yng Nghaerdydd (CAA15A a CAA401A). Rydym ni hefyd yn gweithio ar osod microdonnau ar gampws Glynaf ac yn gobeithio bydd y rhain mewn lle cyn bo hir.

Hoffwn yr Undeb Myfyrwyr danfon diolch i adran Stadau'r Brifysgol sydd wedi bod yn hanfodol wrth gyflwyno'r prosiect yma.

 


Er mwyn sicrhau fod y microdonnau yn aros yn cyfleuster parhaol, goffynwm fod pob ddefnyddwyr yn gadw at reolau a cyfarwyddiadau defnydd sy’n cael ei arddangos. Os ydych yn sylweddoli unrhyw ddiffygion neu bryderon gyda microdon, cysylltwch â Desg Cymorth Stadau  neu 01443 48222.

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o ddiweddariadau o Wythnos Newid yr Um yma