News Article

Diweddariad CCB 2019/20

Ni chyrhaeddir Cyfarfod Cyffredin Blynyddol eleni'r 100 fyfyrwyr yr oedd angen iddynt fod â chorwm. Fel y cyfrwy, cyfeiriwyd y busnes (gan gynnwys y chwe chynnig a chyflwynwyd) i Gyngor y Myfyrwyr i’w gymeradwyo.

agmcymraegdemocracyfeaturedstudent councilwelsh

Ni chyrhaeddir Cyfarfod Cyffredin Blynyddol eleni'r 100 fyfyrwyr yr oedd angen iddynt fod â chorwm. Fel y cyfrwy, cyfeiriwyd y busnes (gan gynnwys y chwe chynnig a chyflwynwyd) i Gyngor y Myfyrwyr i’w gymeradwyo.

 

Cyngor myfyrwyr yw’r prif gorff llunio polisi o’r Undeb Myfyrwyr ac yn gyfrifol dros drafod y materion amrywiol sydd yn effeithio myfyrwyr, er mwyn gosod cyfeiriad gwleidyddol cyffredinol yr Undeb. 

Mae’r cyngor y Myfyrwyr yn cynnwys cadeirydd etholedig, y Llywydd, y pedwar Is-lywydd a swyddogion ymgyrch, sydd â chylch gwaith ar gyfer ymgyrchoedd penodol. Hefyd mae yna nifer o swyddi rhanbarthol, agored. 

PASIWYD  yr eitemau canlynol i gyd:

·      Cymeradwyo tadogaeth

·      Newidiadau Cyfansoddiadol

·      Adroddiad Blynyddol yn cynnwys Cyfrifon Archwiliedig ar gyfer 2018/19

·      Llofnodi rhagenwau

·      Seddi blaenoriaeth mewn darlithoedd

  • Datblygiad UM Glyntaff
  • Myfyrwyr Cynaliadwy 

 

Darllenwch ymlaen am fwy o wybodaeth ac arolwg cryno.

Y cynnig cyntaf a thrafodwyd oedd Llofnodi Rhagenwau , a chyflwynwyd gan y Swyddog Lles, Shannon Lee. Penderfynodd y cynnig fod rhaid i Gynrychiolwyr Etholedig yr Undeb Myfyrwyr gynnwys rhagenwau mewn llofnodion e-bost. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd na dyle unrhyw un cael ei gorfodi i ddadlennu rhagenwau a dyle’r penderfyniad hyrwyddo ac annog y cynhwysiad o ragenwau os yw’r unigolyn yn gyfforddus yn unig. Pasiwyd y cynnig gyda’r IL Lles yn cael ei ddelltio fel y Swyddog Arweiniol i weithredu’r cynnig.

 

Y cynnig nesaf i gael ei thrafod oedd Cydweithio, Nid Cystadleuaeth, gyflwynwyd gan Edward Jones. Cyn i drafodaeth dechrau, bu’n rhaid tynnu penderfyniadau a oedd yn groes i bwyntiau o drefn o’r cynnig ac egluro’r geiriad. Yn dilyn trafodaeth hir, teimlwyd y Cyngor fod y cynnig yn aneglur o fewn beth oedd yn gobeithio cyflawni. I’r perwyl hwn, cytunwyd y dylid rhoi’r gorau i’r cynnig.  Cytunwyd yn bellach y byddai’r cynigydd a’r IL weithgareddau yn cyfarfod i ymchwilio ffordd glir ymlaen.

PASIWYD y cynnig i gynnwys ‘Seddi blaenoriaeth mewn darlithoedd ar gyfer rheini ag ‘cyflwr anweladwy’ gyda newid i Benderfyniad 1 i ddarllen “i lobïo’r Brifysgol i gael nifer o seddi ger allanfa darlithfa wedi’u gadw ar gyfer rheini ag cyflwr anweladwy”. Mae’r IL Addysg wedi’i neilltuo fel Swyddog Arweiniol i weithredu’r cynnig. 

Datblygiad UM Glyntaff, gyflwynwyd gan Mishan Wickremasinghe, Llywydd UM wedi datrys i ddarparu gofod swyddfa bwrpasol yn y bwlch Myfyrwyr ac i’r bwlch Myfyrwyr cael ei ailaddurno. Diwygiwyd y cynnig i ychwanegu cais ar gyfer swyddfa bwrpasol yn y Parc Chwaraeon ac i ychwanegu “lobïo’r Brifysgol’ i benderfyniad 1 â 2. TYNNWYD  Penderfyniad 3. PASIWYD  y cynnig gyda’r newidiadau uchod. Y Swyddog Arweiniol i’r weithred yw Llywydd yr UM.

The proposal ‘Sustainable Students’ by Lauren Valentine PASSED, subject to the amendments which you can view below. 

PASIWYD y cynnig ‘Myfyrwyr Cynaliadwy’ gan Lauren Valentin, yn amodol ar y digwyddiadau y gallwch ei gweld isod.

 

Penderfyniad 1: Gwahardd pob cyllell a ffyrc plastig yn yr UM. DIWYGIWYD i ddarllen “ac i lobïo’r Brifysgol I wneud yr un peth” PASIWYD y diwygiwyd.

Penderfyniad 2: Dydd Llun di-gig. DIWYGIWYD i ddarllen “Lobïo’r Brifysgol i ymchwilio dulliau o wneud y bwyd a gynigir yn fwy cynaliadwy”. PASIWYD y diwygiwyd.

Penderfyniad 2:  Gwahardd balwns ac eitemau ni ellir ailgylchu o’r Glas a gwneud hyn yn ammod I drefnwyr allanol er mwyn sicrhau maen nhw’n cydymffurfio ag arfer cynaliadwy. DIWYGIWYD i ddarllen “gwahardd balwns ac eitemau ni ellir ailgylchu o digwyddiadau / cyfleusterau yr Undeb a wneud hyn yn amod ar gyfer I drefnwyr allanol I sicrhau maen nhw’n cydymffurfio ag arfer cynaliadwy ac i lobïo’r Prifysgol i wneud yr un peth. PASIWYD y diwygiwyd.

Mae’r IL Lles wedi’i neilltuo fel Swyddog Arweiniol i weithredu’r cynnig. 

Y cynnig olaf i fynd o flaen y cyngor oedd ‘’Masgot Prifysgol, Llwynog Coch  Yn dilyn trafodaeth, teimlwyd y cyngor, mewn amser o gyfyngiadau cyllidebol llym, byddai’n well gwario arian ar gyfer masgot ar wasanaethau i fyfyrwyr. Am y rheswm yma SYRTHIODD y cynnig.

 

Bydd cyfarfod nesaf Cyngor y Myfyrwyr yn cymryd lle ar Ddydd Iau'r 23ain o Ionawr. Am fwy o wybodaeth, neu i gyflwyno cynnig, cysylltwch â Joanna Mitova, Cadeirydd Cyngor y Myfyrwyr.