Fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr, mae Mish yn gyfrifol am arwain tîm Swyddogion Llawn Amser Undeb y Myfyrwyr a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed. Mae Mish yn gyfathrebwr allweddol rhwng yr Undeb, y Brifysgol, NUS a rhanddeiliaid allanol. 

 

 

 

Mishan Wickremasinghe
Llywydd


Mae Mishan (AKA Mish) yn raddedig MBA (Meistr mewn Gweinyddu Busnes) 23 oed o Gaerdydd. Cwblhaodd ei radd baglor mewn Marchnata ym Mhrifysgol De Cymru. Am y pum mlynedd diwethaf, mae Mish wedi bod yn aelod gweithgar o'r Brifysgol a'r Undeb Myfyrwyr fel Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr a Llysgennad Myfyrwyr a hyd yn oed wedi cymryd rhan yn y rhaglen Erasmus + i astudio yn Brifysgol bartner dramor yn yr Almaen.


Mae Mish wedi cael ei hailethol yn Llywydd am ail dymor. Llynedd, gweithiodd Mish tuag at:

  1. Creu cyfleoedd cyflogadwyedd sy’n annog datblygu sgiliau, rhwydweithio ac yn edrych yn gwych ar eich CV
  2. Gwella gwelededd Undeb y Myfyrwyr ar bob campws.
  3. Creu cysylltiadau cryfach â chyrsiau Prifysgol De Cymru i hwyluso digwyddiadau ac ymgyrchoedd dan arweiniad myfyrwyr.
     

Tu allan i'r Brifysgol, mae Mish yn caru teithio, chwarae gemau a rhoi cynnig ar fwydydd newydd. Mae Mish wedi byw mewn tair gwlad wahanol, wedi chwarae rygbi ar lefel genedlaethol ac yn ddrymiwr mewn band.

 

BLAENORIAETHAU MISH
 

  • Parhau i lobïo am gyfleoedd cyflogadwyedd anffurfiol i fyfyrwyr (e.e. Mis Talent UM)
  • Hyrwyddo myfyrwyr fel partneriaid - sicrhau bod myfyrwyr wrth wraidd gwneud penderfyniadau yn UM a'r Brifysgol
  • Parhau â'r gwaith i ddatblygu presenoldeb UM ar gampws ac ar-lein

 
HOFF BETH MISH AM YR UNDEB

“Penderfynais sefyll ar gyfer llywydd gan fy mod wedi bod yn Gynrychiolydd Cwrs a Chynrychiolydd Llais y Myfyrwyr (SVR) yn y gorffennol. Rwy'n mwynhau’r agwedd gymdeithasol a rhwydweithio yr UM, mae'n dod â myfyrwyr at ei gilydd, waeth beth yw eu cefndir. Y peth gorau i mi yw cwrdd â wynebau newydd a chlywed straeon pawb."