Mae eleni wedi bod yn un anodd i bob un ohonom, yn llawn profiadau a heriau newydd. Wrth i ni agosáu at y Nadolig a Blwyddyn Newydd, rydyn ni am fyfyrio ar yr hyn sydd wedi ein helpu i fynd drwodd a dathlu'r pethau da mewn bywyd!

 

“Yn golygu i mi”yw ein hymgyrch olaf y flwyddyn lle rydyn ni'n gofyn i chi feddwl am rywbeth sy'n golygu llawer i chi. Boed yn wyliau, yn berson sydd wedi'ch ysbrydoli neu rywbeth rydych chi am dynnu sylw ato. Fe allech chi hefyd siarad am bynciau fel, “Mae'r Nadolig yn golygu bwyta llawer o fwyd da” neu efallai “Mae gweithwyr allweddol yn golygu symbol o gryfder i mi”. Gall fod yn unrhyw beth rydych chi ei eisiau!

 

Dywedwch wrthym eich stori "Yn golygu i mi" mewn clip fideo 30 eiliad fel y gallwn lledaenu llawenydd y gwyliau a’r gaeaf! Beth bynnag fo'ch stori, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ffilmio’n llorwedd a'u hanfon at studunion@southwales.ac.uk erbyn 13eg Rhagfyr. Ar ddiwedd y tymor, byddwn yn rhyddhau casgliad o'ch straeon ar ein sianeli cymdeithasol gan atgoffa pawb o'r positifrwydd yn y byd.
 

Yn ysbryd diwedd y flwyddyn a dechreuadau newydd, rydym yn eich annog i ysgrifennu llythyr at eich hunan yn y dyfodol! Gallwch chi ddweud wrthyn nhw i gyd am y flwyddyn anarferol hwn, gallwch chi rannu'ch gobeithion a'ch breuddwydion, neu ddim ond rhannu neges yr hoffech chi adael eich hunan yn y dyfodol!
 

Yn ogystal â'r uchod , bydd y Swyddog Lles Kay yn eich dysgu i wneud Cwcis Nadolig ar gyfer #CookWithKay y mis hwn. Bydd Clwb Llyfrau UMPDC yn cynnwys hoff darlleniadau yr Aelodau a bydd y gystadleuaeth ffotograffiaeth hefyd yn rhedeg trwy fis Rhagfyr i ddod o hyd i ffotograffwyr mwyaf creadigol PDC! Mae Kay hefyd yn cynnal, "Nadolig gyda Kay" mewn cydweithrediad â Chaplaniaeth PDC i bawb sy'n sownd mewn neuaddau ar noswyl Nadolig. Cofiwch ein dilyn ar Facebook, Instagram a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch "Yn golygu i mi".

 

 

 

Digwyddiadau

 

Annwyl fi'r dyfodol
A oes rhywbeth yr ydych am gofio amdano eleni, am eich cyflawniadau, neu sut y bu eich amser yn y Brifysgol? 

anfonwch e-bost  at eich hunan yn y dyfodol am rywbeth rydych chi am ei gofio! Efallai y gallwch chi ysgrifennu am y ffrindiau rydych chi wedi'u gwneud, a gweld a ydych chi dal mewn cysylltiad yn y dyfodol?

 
   

#CookWithKay
Ar gyfer Coginio gyda Kay y mis hwn, bydd y Swyddog Lles Kay yn eich dysgu i wneud y cwcis Nadolig berffaith i'ch cydletywyr 

Mercher 9 Rhag. More information.
 

 

 

   

Clwb Llyfrau UMPDC
Ymunwch â ni ar gyfer ein trydydd mis o Glwb Llyfrau USWSU!

Y mis hwn byddwn yn cynnwys hoff ddarlleniadau ein haelodau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych arno.

 

 

 

 
 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth
Thema'r mis yma yw Gwyliau. Gan ei fod yn arwain at y Nadolig, Hanukkah, a Kwanzaa, roeddem yn meddwl y byddai hwn yn gyfle gwych i chi rannu eich lluniau gwyliau gyda ni!

Ceisiadau ar agor rhwng 1 a 31 Rhagfyr.

Mwy o wybodaeth